Historia baklofenu we Francji

Podsumowanie działań podjętych przez ANSM (francuską Narodową Agencję Bezpieczeństwa Leków i Produktów Medycznych).

Marzec 2014 r.
Agencja wydała pierwsze tymczasowe zalecenia stosowania leku z uwagi na coraz powszechniejsze stosowanie baklofenu poza wskazaniami – w celu redukcji spożycia alkoholu oraz modyfikacji przegiegu uzależnienia. Coraz więcej badań wskazuje na pozytywny stosunek korzyści do ryzyka związany z jej stosowaniem w tym wskazaniu.

Marzec 2017 r.
Tymczasowe zalecenia stosowania zostały uaktualnione i zweryfikowane w oparciu o nagromadzone przez 3 lata nowe dowody naukowe. Ustanowiono Tymczasowy Specjalistyczny Komitet Naukowy (Comité Scientifique Spécialisé Temporaire, CSST), którego zadaniem jest optymalizacji tymczasowych zaleceń i nadzór nad ich przestrzeganiem przez personel medyczny. W jego składzie znaleźli się specjaliści ds. uzależnień, lekarze różnych specjalności, a także inne osoby mające doświadczenie w opiece nad pacjentami uzależnionymi.

Kwiecień 2017 r.
Firma farmaceutyczna ETHYPHARM złożyła wniosek o dopuszczenie do obrotu preparatu baklofenu BACLOCUR® we wskazaniu leczenia uzależnienia od alkoholu. Był to pierwszy taki wniosek na świecie, obecnie kilka innych firm farmaceutycznych jest w trakcie przygotowań do procedury rejestracyjnej.

Lipiec 2017 r.
Z uwagi na uzupełnienie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania baklofenu w wysokich dawkach ANSM zdecydowała ograniczyć maksymalną zalecaną dawkę baklofenu do 80 mg/dobę. W badaniu CNAMTS/INSERM/ANSM wykazano niekorzystne wskaźniki zgonów i rehospitalizacji w populacji pacjentów leczonych wysokimi dawkami baklofenu (do 400mg/d).

Grudzień 2017 r.
CSST (Tymczasowy Specjalistyczny Komitet Naukowy), wydał negatywną opinię dotyczącą przedstawionej dokumentacji we wniosku o dopuszczenie do obrotu. Europejscy eksperci w dziedzinie oceny stosunku korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem leków uznali, że zgromadzone dane naukowe o skuteczności w regudcji spożycia alkoholu u osób uzależnionych nie są wystarczające aby wystawić pozytywną opinię szczególnie w kontekście informacji o potencjalnie zwiększonym ryzyku zgonów u pacjentów leczonych wysokimi dawkami baklofenu.

Czerwiec 2018 r.
Komisja mieszana zwołana ad hoc  podjęła się rewizji zgromadzonych danych odnośnie leczenia osób uzależnionych od alkoholu. Prowadzono wielospecjalistyczne konsultacje społeczne i naukowe ze stowarzyszeniami pacjentów leczonych baklofenem oraz towarzystwami naukowymi, a także wzięto pod uwagę opinię merytoryczną CSST. Komisja określiła precyzyjnie warunki, w których stosowanie baklofenu w chorobie alkoholowej jest uzasadnione.

Październik 2018 r.
ANSM zezwoliła na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego BACLOCUR® w leczeniu uzależnienia od alkoholu w dawce do 80 mg/dobę.

Przeczytaj również: