Alkoholizm - Leczenie i porady

Czy jestem alkoholikiem?

Ludzie mają bardzo różne poglądy na temat tego, co już jest alkoholizmem, a co jeszcze można uznać po prostu za pijaństwo lub (przy użyciu określeń medycznych) za "picie szkodliwe"....

czytaj więcej      
Leczenie alkoholizmu- Informacje dla specjalistów

Jaki jest cel terapii baklofenem?

Celem terapii baklofenem jest uzyskanie u osoby uzależnionej stanu obojętności (ang."indifference") względem substancji psychoaktywnej tj. alkoholu....

czytaj więcej      
Leczenie alkoholizmu- Informacje dla specjalistów

Co to jest zgoda "off-label"

Zgoda na leczenie poza wskazaniami rejestracyjnymi "off-label" to jest użycie leku, które nie jest ujęte we wskazaniach podanych przez producenta leku w Charakterystyce Produktu Leczniczego (ChPL)....

czytaj więcej      

Czym jest i jak zacząć terapię uzależnień od alkoholu

Zielone kropki

Leczenie baklofenem podczas terapii alkoholowej

Alkoholizm - Leczenie i porady

Gdzie i jak leczyć uzależnienie od alkoholu?

Terapia uzależnienia od alkoholu są to działania mające na celu pomóc osobie uzależnionej...

czytaj więcej      

Nowoczesne metody leczenia alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu- informacje dla specjalistów

Jakie są wyniki badań klinicznych baklofenu w leczeniu alkoholizmu?

Interpretacja badań klinicznych jest trudna z kilku powodów. Po pierwsze baklofen jest lekiem dostępnym na rynku od lat 70 dwudziestego wieku, z powodzeniem stosowanym w schorzeniach neurologicznych. ...

czytaj więcej      
Niebieskie kropki Niebieskie kropki

Gdzie mogę się leczyć baklofenem?

Ośrodki odwykowe i poradnie, w których możesz
znaleźć pomoc.

czytaj więcej